Near East Sigorta münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları

Near East Sigorta münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları

Near East Sigorta Satış Birimi Asistanı pozisyonu için takım arkadaşları aramaktadır.

05 Mayıs 2021 - 10:06 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 - 08:57

Görev ve Sorumluluklar

 • Göreviyle ilgili tüm iç (çalışma esasları, yönetmelikler, genelgeler, duyurular vb.) ve dış mevzuatı takip eder, çalışmalarını bu mevzuat doğrultusunda yapar.
 • Acenteleri ve müşterileri ziyaret ederek, Şirketimizin çalışma ilkeleri, misyonu, vizyonu ve stratejileri doğrultusunda acenteleri ve müşterileri etkin şekilde izler. Ziyaretlerde belirlenen ihtiyaçlar için gerekli aksiyonları alır ve bu konudaki gelişmelerden acenteyi haberdar eder.
 • Acentelere sigortacılık ve satış / pazarlama, yeni ürün ve uygulamalar, yeni ürün satışı, çapraz satış ve kampanyalar konusunda her türlü bilgi desteğini Sağlar, acentelerin sağlıklı bir şekilde üretim yapabilmeleri hususunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Acenteleri gerekli konularda uyarır, yönlendirir ve motive eder.
 • Acente hedeflerine ilişkin takip ve kontrol çalışmalarını yürütür. Acentelerin durumunu sürekli takip ederek üretim düşüklüğü, portföyün zarar etmesi, tahsilat oranının düşüklüğü, sigorta mevzuatına aykırı işlem yapma gibi durumlarda acenteleri uyarır.
 • Acentenin teminatının artırılması, üretime kapatılması, feshedilmesi gibi önlem alınması gereken durumları yöneticilerine iletir.
 • Özellikli ve büyük işlerde acente/banka ve brokerlere yetkisi dahilinde teklif ve fiyat verir. Uygun görülen poliçe, ek ve yenileme taleplerini, soru formu veya gerekli tüm bilgilerle (müşteri numarası, müşteri iletişim bilgileri, kimlik bilgisi, teminata ilişkin bilgiler vb.) birlikte üretim birimine aktarıp takibini yapar.
 • Acente, banka, brokerler ve müşterilerin hasar ve muhasebe vb. konularındaki sorunlarının çözümlenmesi için gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapar, sorun çözümleninceye kadar takibini yapar.
 • Eğitim ihtiyacı olan acentelerin gerekli eğitimleri almaları için yöneticilerine bilgi vererek, eğitim verir.
 • Özellikli ve büyük rizikolarda riziko teftişi yapar, gerekirse deneyimli eksperden yardım almak için yöneticilerinden onay alır.
 • Ön ekspertiz ve kıymet takdiri gereken işlerde; sistem girişlerini yapar, ön ekspertiz raporlarını ilgililere iletir ve raporları arşivler.
 • Diğer şirketlerin ürün ve uygulamalarına ilişkin edindiği bilgileri yöneticileri ile paylaşır.
 • Acentelerin poliçe düzenleme yetki limitlerinde artış isteklerini yöneticilerine aktarır.
 • Birimi tarafından verilen hedefler doğrultusunda, acentelerin satış faaliyetlerini takip ve kontrol eder, gerekli yönlendirme ve teşvikleri yapar. Acentelerle yaşanan sıra dışı durum ve sorunların çözümünü sağlar, gerektiğinde yöneticilerine durumu aktarır.
 • Acentelik taleplerini değerlendirir, edindiği bilgi ve görüşlerini yöneticilerine sunar. Acentelik koşulları hakkında bilgi verir ve sorumluluk alanı içinde gerekli görülen ilçelerde acente ağının geliştirilmesi için girişimlerde bulunur.
 • Kuruluşuna karar verilen acenteler için, gerekli kuruluş çalışmaları yürütür.
 • Acente model değişikliği, bölge değişikliği, durum değişikliği ve fesih durumlarında gerekli çalışmaları yöneticilerinin onayı ile yapar.
 • Acentelerin donanım desteği taleplerini alıp, yöneticilerince uygun bulunan talepleri değerlendirilmek üzere gerekçeleri ile birlikte muhasebe birimine iletir.
 • Acentelerin tabela taleplerini değerlendirir, yöneticilerince tabela yaptırılmasına karar verilmesi halinde, muhasebe biriminin bilgisi dahilinde yaptırılarak acenteye gönderilmesini sağlar.
 • Talep edilmesi halinde müşterileri, uygun acente, anlaşmalı servisler vb.ye yönlendirir.
 • Müşteri ve acentelere ürün özellikleri, kampanyalar, şirket uygulamaları, şirket web sitesinin ve mobil uygulamanın kullanımı, telefon, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden verilen hizmetler, prim, tahsilat, hasar gibi konularda bilgi verir.
 • Karşılaşılan ve birimine iletilen program hatalarını inceleyerek gerekli düzeltme ve değişiklik talepleri için sistem girişini yapar.
 • Birimin kullanımındaki programlarda revizyon ve geliştirme çalışmalarına yönelik analiz, tasarım ve kullanıcı testlerini yapar.
 • Yöneticilerinin onayıyla şirket web sitesi ve mobil uygulamadaki biriminin sorumluluğundaki alanlar ile ilgili kısımları günceller.
 • Şirket içi ve dışı denetçilere görevlerinin gerektirdiği bilgileri yöneticisinin bilgisi dâhilinde verir ve gerekli desteği sağlar. Denetim raporlarında eleştirilen hususların düzeltilmesi için kendisine verilen talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.
 • Görev alanına giren konularda şirket içi veya dışında yapılan toplantı, konferans, seminer vb.’ye katılır.
 • Birimin sorumluluğundaki konular ile ilgili görsel ve yazılı basın aracılığıyla Şirketimize gelen sorulara karşılık verilebilecek cevapları hazırlayıp yöneticilerine sunar.
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi Merkezi, Sigorta Yöneticisi, mahkemeler vb. kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlayıp, yöneticilerinin onayına sunar.
 • Birime iletilen ve sorumluluk alanına giren müşteri şikâyetlerini inceler, şikayetlere ilişkin cevapları hazırlar, şikayetlerin tekrarlanmaması için önlemler geliştirir ve bu önlemleri yöneticilerine sunar.
 • Bağlı bulunduğu birimin çalışmaları kapsamında hizmet alınan firmalar ile ilişkileri yürütür. Bu firmaların performansını takip eder, gözlem, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri yöneticisi ile paylaşır.
 • Yöneticilerinin kendisinden istediği raporları hazırlar.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili olarak yöneticilerinin kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Bilgi ve Başvuru için: https://neareastsigorta.com/hakkimizda/insankaynaklari

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başman Group of Companies münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları
Başman Group of Companies münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları
LC Waikiki Kıbrıs münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları
LC Waikiki Kıbrıs münhal duyurusu - Kıbrıs iş ilanları