BİLMEDEN YÖNETMEK..
CEYHUN TUNALI

CEYHUN TUNALI

BİLMEDEN YÖNETMEK..

21 Aralık 2014 - 22:58

 

Toplumsal nitelikteki olaylarla ilgili sayısal verileri toplamak, bu verileri analiz etmek ve bunlardan politikaya ilişkin sonuçlar çıkarılmasında kullanılan, sayısal bilgilerin derlenmesi, bu bilgilerin düzenlenmesi, düzenlenen bilgilerin tablo veya grafik halinde sunulması, tablo veya grafiklerde sunulan düzenli bilgilerin genelleme yapılabilmesi için analizinin yapılması, bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayılama işlemi..

 

Anlayacağınız gibi istatistik biliminden bahsediyorum. Ülkemizdeki siyasetin, kurumların, sendikaların, odaların kısacası ekonomiye en ufak noktasından dokunan tüm kesimlerin en donanımsız ve eksik kaldığı sayım bilimi.

 

Dünya genelinde ve ülkemizde Devlet Planlama Örgütleri’nin ülke genelinde topladıkları bilgileri rakamsal verilere çevirerek yatırımcıların veya iş insanlarının bir sektöre girmeden önce ilk ihtiyaç duyduğu doğru ekonomik göstergeleri oluşturmak için kullandığı bilim dalı istatistik.

 

Genel olarak ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik verilerden bahsederken bakılması ve doğru bilgi alınması açısından başvurulması gereken yer Devlet Planlama Örgütü’dür. DPÖ  ülke genelinde diğer devlet daireleri, odalar ve sivil toplum örgütlerinden topladığı bilgileri istatistiki bilgiler ve tablolar haline çevirerek ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu durumu ve pozisyonunu belirleyici sunumlar yapar. Böylelikle ülke yönetiminde bulunanların buralardaki veriler ve tablolardan yararlanarak hangi sektörlere yatırım yapılması gerektiğini, devletin nerelerde ekonomik tedbirler alması gerektiğini veya hangi kamu alanına yatırım yapabileceğine karar vermesine olanak sağlar.

 

Ne yazık ki ülkemizde DPÖ’nün içerisinde bulunduğu durum bunların tam tersini göstermektedir. Verisel ve rakamsal anlamda doğruluğu tartışma kaldıran DPÖ’nün sunumları zamansal olarak da ülkenin ihtiyaçlarının gerisinde bilgiler sunmaktadır.

 

Bunun böyle olmasının en büyük nedeni ülke siyasetinin içerisinde bulunduğu başı boşluktan kaynaklı daireler arası bilgi paylaşımının doğru ve koordineli şekilde yapılmamasında yatmakta ve ülkenin ekonomisini her gün yanlış taraflara kaymasına neden olmaktadır.

 

Ekonomik verilerden daha doğru şekilde konuşmak ve doğru noktalara parmak basma açısından, DPÖ’nün bir an önce dünyadaki eşdeğerleri ile ayni konuma ve seviyeye gelmesi için gereken yatırımların yapılması gerekmektedir.

 

Ayni zamanda DPÖ’nün etkin ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olması için de Devlet Plânlama Örgütü Müsteşarı’nın başkanlığında, yasa ile oluşturulmuş olan Sosyal ve Ekonomik Konsey’in bir an önce toplanması sağlanmalıdır.

 

CEYHUN TUNALI

GİAD GENEL BAŞKANI

Son Yazılar