BDDK YİNE YANLIŞ YAPTI…
AYDIN AĞAOĞLU

AYDIN AĞAOĞLU

BDDK YİNE YANLIŞ YAPTI…

14 Ocak 2014 - 11:23 - Güncelleme: 14 Ocak 2014 - 11:26

 

 

BDDK tarafından hazırlanarak 31 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Şubat 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek yönetmelikle kredi kartı ile taksitli satışlara dair bazı düzenlemeler yapıldı.

 

Yönetmelik; “Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.

 

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz” hükmüne haiz olup, genel taksit süresini azami 9 ayla sınırlandırdı.

 

Burada telekomünikasyon kapsamına giren laptop, modem, dekoder, receiver, akıllı tv, telsizler, sabit ve cep telefon cihazları şeklinde bir ifade bulunmadığından, taksit sınırlamasında akıllara telefonla konuşma imkanı sağlayan kontör olarak bilinen kartlar gelmişti.

 

Yönetmelik, gelir düzeyinin üzerinde kredi kartı limiti tanınan ve borçlarını ödemekte zorlanan kişileri hedef alan sanal ve pos tefeciliği yapanları da piyasadan silecektir. Bu kişiler, tüketicinin kredi kartı borcunu ödüyor ve düşük faizle 12 aya kadar taksitlendiriyordu. Taksit yine kredi kartına yapılıyor genellikle de telefon kartı veya altın satışı yapılmış gibi fatura düzenlenerek, işleme kılıf uyduruluyordu.

 

Yönetmelik sayesinde artık 12 aya kadar taksit imkanı kalmadı. Bu durumda sanal tefeciler, 12 ay taksit yapamayacak. Yönetmelik, sanal tefeciliği de sınırlayacak. 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmelik, bu açıdan fayda sağlayacaktır.

 

Ancak yönetmeliğin yayınlanmasından hemen sonra, yakın zaman önce Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın akıllı telefonunun taksiti bitmeden yenisini alan tüketiciler olduğuna dair eleştirisini hatırlayan BDDK, Anadolu Ajansı’na bir açıklama gönderdi.

 

Bu açıklamada; telekomünikasyonla ilgili sınırlamaların kapsadığı başlıklar, "Telekomünikasyon Cihazları ve Telefon Satışları, Telekomünikasyon Hizmetleri - Key Entry Lokal ve Uzun Mesafeli Telefon Aramaları, Kredi Kartıyla Yapılan Şehir içi ve Şehirlerarası Telefon Görüşmeleri, Manyetik Şerit Kart Okuyuculu Telefonlar (Kontör), RFU (Reserved For Future Use) ve Telgraf Hizmetleri" olarak belirtildi.

 

Cep telefonu cihazlarının %80’inin kredi kartına taksit uygulanması suretiyle satıldığını belirten sektör temsilcileri kepenk kapatacaklarını ifade ederken, gerçekten ihtiyaç nedeniyle yeni cihaz almayı düşünen tüketiciler de panikleyerek Ocak ayı çıkmadan taksit imkanıyla cihaz alımına yöneldi.

 

Aslında, son yapılan düzenlemeyle kart hamilinin, kredi kartıyla satın aldığı cep telefonu taksiti bitmeden yeniden taksitle cep telefonu alınmasının önüne geçilmeli, böylelikle aşırı borçlanmanın önüne geçilmeliydi.

 

Taksit sınırlamasının tüketicilere kredi kartını dikkatli kullanmaları ve bütçelerini zorlayacak borçlanmadan kaçınmaları yönünde yararı olacağı açıktır. Ancak eşyalarını bütçelerini zorlayarak yenilemek isteyenlerin dışında, evlenme arifesinde bulunan gençlerimizin bundan olumsuz etkileneceği göz ardı edilmiş, yuva kurmak için plan yapan çiftlerin ihtiyacı olan beyaz eşya, tv, mobilya gibi gereksinimlerini sağlamaları zorlaşmıştır.

 

Oysa, 2006 yılından bu yana yürürlükte olan 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan; bir gerçek kişinin tüm kredi kartlarının toplam limitinin, o kişinin aylık gelirinin 4 katını aşamayacağına dair yasal hükme bankalar uymuş olsaydı, bu tür yönetmelik yasaklarına da gerek kalmayabilirdi.

 

Yasaya rağmen bankaların kişilerin gelir düzeyini gözetmeden kart limiti tanımaları halinde ise, tüketicinin gelirinin 4 katını aşan tutarların ödenmemesi durumunda alacaklı bankanın icraya başvurması yani, yasal takip imkanı sınırlandırılabilir, böylelikle bankaların riskli gördükleri tüketicilere, ödeyemeyecekleri kadar yüksek kart limiti tanımalarının önüne geçilebilirdi.

 

Diğer yandan, piyasaya ürün süren firmalarla, bankalar ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de yeni formüller geliştirmek suretiyle taksit yöntemlerini kullanmayı sürdürmek isteyeceklerdir. Örneğin; kredi kartıyla tek çekimle alışveriş yapan tüketiciye bankalar alternatif taksit imkanı sunabilecek, firmalar senetli satışa ağırlık verebilecek, haberleşme hizmeti sunanlar ise abonelerine taksitli cep telefonu satıp, ürün bedelini faturalarına ekleyerek cirolarını arttırmayı, en azından mevcut pazar paylarını korumayı amaçlayabileceklerdir.

 

Aslında ekonomik sorunlar yaşanmaması için yasal sınırlamalara gerek kalmadan, tüketicilerin harcamalarını yaparken kendi bütçe imkanlarını dikkate alıp, ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekmektedir.

 

BANKA KARTLARI VE KREDİ

KARTLARI KANUNU

Kanun Numarası : 5464

Kabul Tarihi : 23/2/2006

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095

Kredi kartı limiti

MADDE 9 – Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için

tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki

katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz.

 

AYDIN AĞAOĞLU / TÜDER GENEL BAŞKANI

Son Yazılar