Reklam
  • Reklam
Yangın sigortası yaptırırken bunlara dikkat!

Yangın sigortası yaptırırken bunlara dikkat!

Yangın sigortası nedir? Yangın sigortası nasıl yaptırılır? Yangın sigortası yaptırırken hangi konulara dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını Şeker Sigorta Kıbrıs Genel Müdür Yardımcısı Derviş Bora Savarona yanıtladı.

Reklam
13 Mart 2018 - 05:21
Reklam

 

Değerli Ekonomi Kıbrıs okurları,

Bu yazımda sizlere Yangın Sigortaları hakkında genel bilgileri aktarmaya çalışırken, bir sigortacı olarak değil, bir vatandaş gözünden bu tip poliçeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Bununla birlikte yangın sigortalarının K.K.T.C.’deki uygulamalarından ve bu branşın Kuzey Kıbrıs sigorta sektöründeki öneminden söz etmek istiyorum.

Çok geniş bir uygulama alanı bulunan yangın sigortaları ile çok küçük meblağlardaki bina ve muhteviyattan, değeri trilyonları bulan büyük tesis ve işletmelere kadar birçok riziko teminat veya teminatlar altına alınmaktadır.

Motor branşının aksine Yangın sigortaları sigorta şirketleri için kârlı branşlardan biri olmasına rağmen, yangın branşının ülkemizde gereken ilgiyi ve önemi görmemesi ,insanların tırnaklarını kazıyarak elde ettiği birikimlerini değerlendirdiği özel veya ticari binalarını güvence altına almaktan kaçınması, “benim başıma gelmez!” diyerek bu riskleri göz ardı etmesi akıl almaz bir durumdur. Biz Şeker Sigorta (Kıbrıs ) Ltd. olarak bu bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla konut sigortalarında ikinci kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Tüm ek teminatlarla sunduğumuz bu konut paket sigortamızda yıllık çok cüzi miktarlarla evinizi ve eşyalarınızı güvence altına alırken evde yaşayan aile fertlerinin de 1 yıllık ferdi kaza sigortasını ücretsiz bu poliçelerle hediye olarak sunmaktayız. 

Peki Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dâhildir. Bu sigortalarda sigortalı mal sahibi olabileceği gibi, kiracısı veya ipotek alacaklısı (borçlusu) de olabilir.

Günümüzde Yangın poliçeleri genellikle paket sigorta olarak pazarlanmaktadır. Bu poliçelerde yangın teminatı ile beraber birçok ek teminat rizikonun koşullarına göre müşteriye sunulmakta ve yangın ile birçok risk tek poliçeyle güvence altına alınmaktadır. Bu ek teminatlarla yangın poliçeleri çok geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Ancak bunların hepsini burada detaylandırmamız mümkün olmayacağından başlıca bu ek teminatların ne olduğunu bilmekte fayda olduğu kanısındayım. 
Deprem, hırsızlık, sel/su baskını, dahili su, fırtına, duman, yer kayması, taşıt çarpmaları (kara,hava,deniz), GLKHH (Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri), Kötü Niyetli Hareketler-Terör, cam kırılması, makine kırılması, elektronik cihaz  ve yangın mali sorumluluk sigortaları paket sigortalarda verilen ek teminatlara örneklerlerdir. 

Bir Yangın Poliçesi Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Yangın sigortaları yaptırılırken dikkat edilmesi gereken hususların başında aşkın veya noksan sigorta halleri gelmektedir. Sigorta bedelinin gerçek değerinden fazla veya eksik olması rizikonun gerçekleşmesi halinde, hem sigortalıya hem de sigortacıya büyük sıkıntılar doğuracak durumlardır. Sigortacılıkta, sigorta bedelinin sigorta değeri ile aynı veya yakın olması yani “gerçek sigorta” durumu esastır. Ancak poliçe başlangıcında gerçek sigorta yapılsa dahi enflasyon nedeniyle 1 yıl içinde dahi değerlerde eksilme meydana gelebilir. Bu nedenle enflasyona endeksli veya dövize endeksli poliçeler daha fazla uygulama imkânı bulmaktadır.
Sigorta bedelleri bulunurken; 

* Binalar için rayiçlerine göre bulunacak değerden arsa payı, mevkii değeri, eskime payı düşülerek,
* Eşyalarda yenisinin satın alma değerinden eskime ,aşınma payı indirilerek ,
* Fabrika tesisatı ve makineler için yenisinin satın alınması için yapılacak giderlerden eskime payı düşülerek bulunur.
* Ticari mallarda malın rayiç değeri temel alınır. 

Diğer bir önemli husus muafiyetlerdir. Sigortacılıkta muafiyet, basitçe anlatmak gerekirse, sigortalının riskin bir bölümünü üstelenmesidir. Sigorta şirketleri poliçelerinde sattıkları birçok teminata muafiyet uygularlar. Örneğin deprem kümül (birden fazla) bir risk yaratır. Bu nedenle sigorta şirketleri muafiyet uygulayarak kendilerini mali açıdan garantiye alırlar. 

Günümüzde teminatlarda genellikle uygulanan muafiyet türü tenzili muafiyettir. Tenzili muafiyette miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içinde meydana gelen her bir hasar için olabildiği gibi toplam hasarlar için de söz konusu olabilir. Tenzili muafiyet oranını yüksek olması, sigortalının ödeyeceği primi azaltan bir etkendir. Herhangi bir teminata muafiyet uygulanmışsa bu teminatın klozu (özel şartları içeren açıklama kısmı) içerisinde belirtilmek zorundadır. Bu yüzden sigorta yaptırırken alınacak teminatlara uygulanacak muafiyet oranlarının her zaman kontrol edilmesi sigortacının lehine olacaktır. 

Ülkemizde günden güne kızışan sigortacılık sektörü içerisindeki rekabet nedeni ile bazı şirketlerin bazı poliçeleri piyasadan daha ucuza satma çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu poliçeler incelendiğinde birçok teminata uygulanan muafiyet oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Ucuz poliçeleri satın alan kişi, bu süre zarfında bir kazanç sağladığını düşünürken, bir hasarın meydana gelmesi halinde satın aldığı bu poliçedeki muafiyet oranı nedeni ile daha büyük bir kayıp yaşayacağının farkında değildir.
Yangın sigortalarında bina yapıları ve rizikonun coğrafi koşulları ödeyeceğiniz yıllık primlerde farklılıklar olmasını sağlar. Örneğin betonarme bir bina ile ahşap bir binanın poliçesine ödeyeceğiniz yıllık primi aynı olamaz. Binaların yapısının tam kagir, adi kagir, yığma veya kagir olmayan yapıda olması kullanım amaçlarının özel, ticari veya sinai olması primlerde değişkenlik göstermesine neden olur. Aynı şekilde bir dere yatağında konumlanan ev ile tepe üzerinde inşa edilmiş bir evin sel/su baskını teminatına ödeyeceği prim aynı olmaz. Özellikle ülkemizde sayısı günden güne hızla artan profesyonel emlak danışmanlarının bu bilgi ve donanıma sahip olarak bina satışları yapmaları ,müşterilerini bu doğrultuda bilinçlendirerek yangın sigortalarını yaptırmalarına teşvik etmeleri gerektiği kanısındayım. Banka kredisi ile satın alınan binaların yangın sigortaları banka tarafından ödeme süresi bitene kadar yapılmaktadır. 

Sigorta sözleşmesi, sigortacıya yükümlülükler getirdiği gibi, mutlak iyi niyet ilkesi gereğince sigortalıya da bazı yükümlülükler getirir. Sigorta sözleşmesinde sigortalının beyanı esastır. Sigortalı ya da sigorta ettiren, güvence altına aldığı nesneye ilişkin tüm bilgileri doğru olarak vermek; aynı şekilde sözleşmeye aracılık eden kişi de neyi, ne koşullar altında aldığı konusunda doğru ve gerçek bilgileri sigortalıya bildirmek zorundadır. Sigortalının sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini şöyle sıralayabiliriz; Prim ödeme yükümlülüğü , ihbar yükümlülüğü , koruma önlemlerini alma yükümlülüğü  ve muayene ettirmeye izin verme yükümlülüğü. Özellikle sigorta sözleşmesi yapılır yapılmaz primin tamamının ya da bir kısmının ödenmesi veya hasar olması durumunda en fazla 5 gün içinde ilgili şirkete bildirmekle ihbar yükümlülüğüne riayet edilmesi olası hukuki süreçlerinin sigortalının lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Yangın Sigortalarının Kuzey Kıbrıs’taki Uygulamaları
KKTC deki uygulamalarına bakarsak Yangın sigortaları Konut Paket ve Ticari paket olarak satılmaktadır. Bu paket sigortalarına kloz olarak adlandırdığımız özel şartlar eklenebilmektedir. Özel şartlar, genel şartların dışına çıkmaksızın alınan teminatların kapsamlarını genişleten veya daraltan maddelerden ibarettir. Burada çok önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Yangın genel şartlarına özel şartlar eklenemez ve açıklama kısmındaki (wording) özel maddeler ile genel şartlardan herhangi bir madde engellenemez. Diğer ek teminatlara özel maddeler eklenebileceği gibi bu maddeler genel şartların çerçevesini aşamaz.

Yangın sigortaları meydana gelebilecek maddi hasarları güvence altına alırken diğer taraftan olası bir yangın sonucu meydana gelebilecek yaralanmalar veya can kayıplarının hiçbir maddi karşılığının olmayacağı malumunuzdur. Bu nedenle binalarda yangınlara karşı alınması gereken önlemleri azami derece almak, özellikle büyük binalarda yangın merdivenlerinin yapılması ve kullanılabilir olması (bugün ülkemizde yapılan birçok hotel vb. binalarda bu yangın merdivenlerinin olmadığını görüyoruz) yangın söndürme tüplerinin binanın büyüklüğüne göre yeterli sayıda ve gerekli yerlerde bulundurulması ,tüplerin bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması, duman sensörlü alarm sistemlerinin kurulması büyük trajedileri önleyecek en basit önlemler olarak sıralayabiliriz. Yakın zamanda İngiltere’nin başkenti Londra’daki 24 katlı 120 daireli Greenfell Tower’da çıkan yangın felaketini örnek olarak gösterebiliriz. Olay ardından yayınlanan rapora göre, binada yangın alarm sisteminin olmadığı, kazan dairesi, asansör motor odası ve zemin kat elektrik kontrol bölümünde bulunan yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihinin 12 ay geçtiği tespit edildi. Bu olayda bahsettiğimiz azami önlemlerin olmayışı trajedinin ne kadar kötü bir senaryo ile vuku bulabileceğinin göstergesidir.

Yangın poliçelerinin KKTC deki uygulamalarından bahsederken ülkemizde henüz kullanılmayan ancak Türkiye ve dünyada uygulanmakta olan yangın sigorta çeşitlerinden bahsetmek gerekir. Buna bir örnek yangın abonman poliçelerdir. Yangın abonman sadece emtiaya (satışı yapılan mal) uygulanabilen bir poliçe olup stok değerinin sürekli değişkenlik gösterdiği durumlarda sigortalının azami değerler üzerinden sigorta yaptırıp fazla prim ödemesini önleyen bir ticari poliçe şeklidir. Bu sigortaların süresi 3 aydan kısa 1 yıldan fazla olamaz. 

Bu sigortalarda sigortalı primin %40’ını peşin ödemekle yükümlü olup sigortacı resmi muhasebe kayıtlarını inceleme ve fiziki sayım yapma yetkisine sahiptir. İleriki zamanlarda bu tip poliçelerin de piyasamızda ilgi göreceği düşüncesindeyim.

Son olarak bir sigortacı gözünden yangın poliçelerinin sektördeki öneminden ve bu poliçelerde ihtiyari olarak adlandırdığımız kapasite üstü risklerin reasürans şirketleri ile paylaşılmasından söz etmek istiyorum. Yukardaki yazıda bahsettiğim gibi yangın branşı ,motor branşının aksine, hasar oranı düşük karlı bir branş olmasından dolayı, sigorta şirketlerinin üzerine düşmesi gereken bir branş olduğunu düşünmekteyim. Bu branşla beraber sigorta şirketleri özellikle motor branşından ödediği hasarları bir nebze süspanse ederken, şirket karlılıklarını artırabilecekleri gibi bir sonraki yıl reasürerleri ile yapacakları trete anlaşmalarında ellerini güçlendiren bir koz olarak görülebilir.

Yangın sigortalarında ihtiyari poliçelerin bedelleri çok uçuk meblağlar olmadıkça, yerel şirketler arasında paylaşılabilir olması ile bu gibi risklerin yurtdışındaki şirketlere satılmadan, sigortacılık terminolojisinde koasürans (müşterek sigorta) olarak adlandırdığımız, sigorta şirketleri arasında risk bölüşmesi, dolaylı olarak prim bölüşmesi yapılarak bu paraların yurtiçinde kalmasını sağlamak ülke ekonomisine bir katkıda bulunmaktır.

Değerli okurlar, umarım yangın sigortalarının maddi ve manevi olarak bizleri ne gibi zorluklardan kurtarabileceğini sizlere bir nebze olsun aktarabilmişimdir. Bu tip poliçeler yaptırılırken yukarda bahsettiğim hususlara dikkat ederek , genel ve özel şartları detaylı okuyarak teminatların kapsamlarını öğrenmek, hangi durumlarda hangi teminatın devreye gireceğinin bilincinde olmak sizlerin mutlak yararına olacaktır. 

Esenlikle kalın. 

 

Derviş Bora Savarona 

Şeker Sigorta Kıbrıs Genel Müdür Yardımcısı
 

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğünden yeni karar!..
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğünden yeni karar!..
Özmerhan Group, münhal açtı!..
Özmerhan Group, münhal açtı!..