Reklam
  • Reklam
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!
Reklam

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!

Halkla bütünleşerek, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamını sağlayan KKTC Polis Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. İşte detaylar…

Reklam
07 Kasım 2018 - 16:05 - Güncelleme: 07 Kasım 2018 - 16:45
Reklam

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!

Gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanım ve bilgiye sahip, yüksek verimlilikle çalışan personel yetiştirmeyi amaçlayan KKTC Polis Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam etmek üzere “Elektrik Elektronik Teknisyeni”, “Bilgisayar Sistem Yöneticisi”, “Elektrik Elektronik Mühendisi” ve “Analist Programcı” arıyor.

Polis Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrolarında bulunan;

*IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Teknisyeni) kadrosuna, 5 kişi (erkek),

*III. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Sistem Yöneticisi) kadrosuna, 1 kişi,

*II. Derece Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Mühendisi) kadrosuna, 1 kişi (erkek),

*III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı) kadrosuna, 2 kişi.

Yukarıdaki münhal kadrolarına uygun çalıştırılacak müracaatçılardan 12-13-14 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatlerinde başvuru kabul edilecek.

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanların başvurularını, Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şube Amirliğine, yukarıda belirtilen tarihler arasında şahsen başvuru formlarını doldurarak, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekiyor.

1. Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Teknisyeni)

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Teknisyeni) mevkii için alınacak personelin genel ve özel koşulları şu şeklide:

*Kadro Adı: Elektrik Elektronik Teknisyeni

*Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

*Derecesi: IV (ilk atanma yeri)

*Kadro Sayısı: 9

*Münhal Kadrosu Sayısı: 5

*Kadro Baremi: Barem 5’in 2. Kademesi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

*Amirinin verdiği yönerge uyarınca Elektrik Elektronik konularında, bakım, onarım faaliyetlerini yürütür, çizim ve ölçüm işlerini yapmak,

*Bulunduğu şubenin ihtiyaçlarını saptayıp amirine zamanında bildirmek, amirine her konuda yardımcı olmak,

*Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek,

*Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapmak,

*Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olmak görev, yetki ve sorumluluklar arasında yer alıyor.

Aranan Nitelikler:

*Bir teknik ortaöğretim kurumunun Elektrik Elektronik bölümlerinden birinden mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olan,

*Dürüst ve iyi karakter sahibi olan, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olan,

*İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

2. Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Sistem Yöneticisi)

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Sistem Yöneticisi) mevkii için alınacak personelin genel ve özel koşulları şu şeklide:

*Kadro Adı: Bilgisayar Sistem Yöneticisi

*Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

*Derecesi: III (ilk atanma yeri)

*Kadro Sayısı: 3

*Münhal Kadrosu Sayısı: 1

*Kadro Baremi: Barem 6’nın 1. Kademesi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

*Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazmak,

*Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak bilgisayar programlarını yazmak, test etmek ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını sağlamak,

*Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapmak,

*Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve

*Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olmak görev, yetki ve sorumluluklar arasında yer alıyor.

Aranan Nitelikler:

*Orta öğretim üstü en az iki yıllık bir teknik okulun bilgisayar bölümünden mezun olan,

*İyi derecede İngilizce bilen,

Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olan ve

*Mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

3. Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Mühendisi)

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Mühendisi) mevkii için alınacak personelin genel ve özel koşulları şu şeklide:

*Kadro Adı: Elektrik Elektronik Mühendisi

*Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

*Derecesi: II (ilk atanma yeri)

*Kadro Sayısı: 3

*Münhal Kadrosu Sayısı: 1

*Kadro Baremi: Barem 10’un 1. Kademesi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

*Bilgisayar, telli ve telsiz haberleşme sistemlerinin genel inkişaf, planlama, kurma ve idame ettirme işleriyle, elektronik komutalı cihaz ve makineleri işler durumda bulundurmak ve en üstün verimlilik düzeyinde çalışmasını sağlamak,

*Bilgisayar ve telli ve telsiz haberleşme cihazlarının genel bakımını yapmak,

*Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapmak,

*Emrindeki personelin verimli çalışmasını sağlamak ve personelini eğitmek,

*Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapmak görev, yetki ve sorumluluklar arasında yer alıyor.

Aranan Nitelikler:

*Elektrik veya Elektronik sahasında bir fakülte veya dengi yüksekokul mezunu olan ve Mühendislik diploması sahibi olan,

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olan,

*İyi derecede İngilizce bilen,

*Dürüst, iyi karakter sahibi olan ve toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olan,

*İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

4. Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı)

Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı) mevkii için alınacak personelin genel ve özel koşulları şu şeklide:

*Kadro Adı: Analist Programcı

*Hizmet Sınıfı: Planlama Hizmetleri Sınıfı

*Derecesi: III (ilk atanma yeri)

*Kadro Sayısı: 4

*Münhal Kadrosu Sayısı: 2

*Kadro Baremi: Barem 9’un 3. Kademesi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

*Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazmak,

*Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak bilgisayar programlarını yazmak, test etmek ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını sağlamak,

*Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapmak,

*Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek,

*Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olmak ve

*Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapmak görev, yetki ve sorumluluklar arasında yer alıyor.

Aranan Nitelikler:

*Bir üniversite veya yüksekokulun Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi İşleme yakın bölümlerinden (Matematik, Elektronik Bilgi İşlem, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi) birini bitirmiş olan ve en az üç yüksek düzeyli bilgisayar programlama lisanı bilen,

*İyi derecede İngilizce bilen ve

*İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

Genel Koşullar:

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan,

*18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olan (16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla),

*Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşıyan,

*Kamu haklarından yasaklı bulunmayan,

*Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olan veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olan,

*Erkekler için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olan (16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla),

*Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olan (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacak) ve

*Devletten emekli maaşı çekmemiş olan, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olan adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

Başvuru Evrakları:

*KKTC Kimlik Kartı ve fotokopisi,

*Doğum kayıt belgesi aslı,

*Mezun olunan okul diploması veya Eğitim Bakanlığından onaylatılmış fotokopisi,

*Askerliğin yapılmış olduğuna dair belge (erkek adaylar için),

*4x6 cm boyutunda 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

*Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ilçelerden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi.

Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir süre KKTC dışında ikameti bulunan başvuru sahiplerinin, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklemeleri gerekiyor.

Not 1: Hizmet şemasında yabancı dil aranması halinde, aranan yabancı dil için puan verilmez. Ancak, bilinen ilave her yabancı dil için (toplamda 20 puanı aşmamak şartıyla) 10 puan verilir.

Not 2: Hizmet şemasında yabancı dil aranmaması halinde bilinen her yabancı dil için (toplamda 20 puanı aşmamak şartıyla) 10 puan verilir.

Not 3: Yabancı dil bilindiği Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavından “A” düzeyinde alınacak bir belge ile kanıtlamalı.

Yapılacak Sınavlar:

1- Bilgisayar Sistem Yöneticisi, Elektrik Elektronik Mühendisi ile Analist Programcısı Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı:

*Tarihi ve Yeri: 24 Kasım 2018 - Lefkoşa (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılabilecek).

Not: Aşağıda belirtilen sınav konularından girilecek Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (almış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır (Elektrik Elektronik Teknisyeni hariç).

2- Elektrik Elektronik Teknisyeni Yeterlik Sınavı:

-Yeterlik Sınav Konuları:

-Geçer puan 50 ve üzeri-

*Anayasa,

*Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası,

*Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü,

*Genel Kültür sınav konuları arasında yer alıyor.

-Yarışma Sınavı (Yazılı ve Uygulamalı):

-Geçer puan 50 ve üzeri-

*Tarihi ve Yeri: 3 Aralık 2018 - Lefkoşa

Depatmanlardaki yarışma sınavının hangilerinin yazılı hangilerinin uygulamalı yapılacağı ise şu şekilde:

*Elektrik Elektronik Teknisyeni (Teknisyen Hizmetleri Sınıfı) için yapılacak Yarışma Sınavı yazılı ve uygulamalı olacak.

*Bilgisayar Sistem Yöneticisi (Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı) için yapılacak Yarışma Sınavı yazılı olacak.

*Elektrik Elektronik Mühendisi (Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı) için yapılacak Yarışma Sınavı yazılı ve uygulamalı olacak.

*Analist Programcısı (Planlama Hizmetleri Sınıfı) için yapılacak Yarışma Sınavı ise yazılı olacak.

Not: Yarışma Sınav yazılı ve uygulamalı konuları Müracaat Kabul Formunda belirtilmiş olup müracaat sırasında verilecek.

-Yarışma Sınavı (Sözlü):

-Geçer puan 60 ve üzeri-

*Tarihi ve Yeri: 10 Aralık 2018 - Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa

NOT: Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecek.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
SUNSEL ENTERPRISES LTD. çalışmak istermisiniz?
SUNSEL ENTERPRISES LTD. çalışmak istermisiniz?
Sigarada paket uygulaması yarın başlıyor.İşte detaylar...
Sigarada paket uygulaması yarın başlıyor.İşte detaylar...