Reklam
  • Reklam
KKTC ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı açıklandı!

KKTC ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı açıklandı!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu 2016-2017'nin sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 7 üzerinden 3,70.

Reklam
11 Mart 2017 - 09:28
Reklam

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu 2016-2017'nin sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 7 üzerinden 3,70.

Bir önceki rekabet edebilirlik sıralamasında 141 ülke içinde 121’inci sırada bulunan Kuzey Kıbrıs, bu yıl 139 dünya ekonomisi arasında rekabet edebilirlik açısından 114'üncü sırada yer aldı.Geçen yıla göre 0,14 daha fazla puan alan Kuzey Kıbrıs yine de rekabet edebilirlikte Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’ın gerisinde kaldı.

Raporda Kuzey Kıbrıs ile benzer 11 küçük ada karşılaştırıldığında ise rekabet edebilirlikte Kuzey Kıbrıs ancak sondan 3’üncü sırada yer alabildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 9'uncusu hazırlanan "standartlaşma ve dış pazarlara erişim” temalı Rekabet Edebilirlik Raporu'nun sonuçları düzenlenen konferansla açıklandı.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan vekili ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bazı milletvekilleri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, yabancı misyon şefleri, işadamları ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

KTTO Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, raporu, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İktisat Bölümü Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ile Dr. Burçak Özoğlu sundu.

Sunumun ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan vekili ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da birer konuşma yaptı. Konuşmalar ardından soru cevap bölümüyle konferans sona erdi.

RAPOR

Rekabet edebilirlik raporu, 2016-2017’de dokuz yıllık dönem de değerlendirildi. Raporda yer alan iş yaparken karşılaşılan en önemli faktörler sıralamasında ilk sırayı bu kez döviz düzenlemeleri aldı. Geçmiş yıllarda hep ilk sırada yer alan verimsiz devlet bürokrasisi ise 2016’da ikinci sıraya geriledi. Bunu yetersiz eğitimli işgücü ve siyasal istikrarsızlık izledi.

Buna göre, 2008’de 3.43 puan olan rekabet edebilirlik performansını 3.70’e çıkaran Kuzey Kıbrıs için bu artış tatmin edici değil.

Raporda, ekonomik büyüme ve gelişme ile rekabet gücüne en belirgin etkiyi yapan faktörlerden biri olan “kurumlar” alanında Kuzey Kıbrıs’ın 9 yılda kayda değer bir ilerleme sağlayamadığı ve “sağlık ve ilköğretim” alt bileşeninde son 2 yılda hızlı bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Politika yapıcıların bu iki alanda acil önlemler alması ve etkili politikalar geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

TOROS: “ÖNEMLİ GÖSTERGELER SUNDU

KTTO Başkanı Fikri Toros, yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın en prestijli etkinliklerinden birisi olan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun bu yıl dokuzuncusunun sunulduğunu belirterek, bu çalışmaların 2008 yılında yapılmaya başladığını söyledi.

Konu hakkında Dünya Ekonomik Forumu’ndan gerekli desteğin alındığına işaret eden Toros, Dünya Ekonomik Forumu’nun en önemli yayınlarından birisi olan Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nun, her yıl kıyaslamalı olarak ekonomilerin rekabet edebilirliğini ölçtüğünü belirtti.

Çalışmaların, veriler ve anketler desteğiyle önemli göstergeler sunduğunu belirten Toros, bu çalışmanın en önemli vurgusunun, küresel gelişmelerin Kuzey Kıbrıs'taki yaşamın her noktasında toplumu da etkilediği gerçeği olduğunu kaydetti.

“KÜRESEL RİSKLER ARTTI”

Ülkede 2016'nın birçok ciddi zorluklar yaşanan bir sene olduğuna dikkat çeken Fikri Toros, yıl boyunca Kıbrıs'ta yaşanan olumsuzluk ve belirsizliğin yanısıra küresel risklerin de arttığını vurguladı.

Dünyada yaşanan olayların da ekonomiyi ciddi bir durgunluğa ittiğini ifade eden Toros, “Tahammülü gittikçe zorlaşan bu olumsuzluklara rağmen, biz adeta bir istisnaymışız gibi davranmaya devam ediyor ve küresel rekabetten uzaklaşıyoruz” dedi.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK VE YOL HARİTASI MEVCUT”

Dış sorunlara karşı müdahale şansı sınırlı olsa da, iç sorunlara çözüm üretmenin kendi kontrolümüzde olduğuna dikkat çeken Toros, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk ekonomisinde yaşanan sorunların, büyük nisbette programların kararlılıkla ve bütünlüklü olarak uygulanmamasından kaynaklandığını her fırsatta dile getirmektedir. Oysa bu sorunları çözmek için gerekli olan yol haritamız ve kaynağımız mevcuttur.”

Kamu sektörünün verimliliğini artırmak için üzerinde uzlaşılan programın kararlılıkla uygulanmadığı ve bunun için yaratılmış kaynakların kullanılamadığı görüşünü dile getiren Toros, son günlerde hükümet yetkilileriyle yapılan istişare toplantılarında bu sorunun kapsamlı olarak ortadan kalkmasına yönelik adımların atılmakta olduğunu belirtti.

Türkiye kaynaklı destek akışının normale dönmekte olduğu bilgilerinin taraflarına iletildiğini aktaran Toros, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı tesis etmenin tanımının geçmişten bugüne tüm raporlarda yapıldığına dikkat çekti. Toros, bunları ana başlıklarıyla tekrarladı.

“ADAPTE OLUNMASI GEREKEN YENİ BİR DÜNYA VAR”

Artık adapte olunması gereken yeni bir dünya olduğunu ifade eden Toros, “Yakın tarihten miras kalan ekonomik araç, uygulama ve yöntemlerin demode kaldığını ve hayatımızı terk ettiğini her gün yaşayarak görüyoruz. Örneğin bizler hala daha mesai saatleri tartışmalarıyla enerji harcarken, e-devlet uygulamaları sayesinde 7/24 kamu hizmeti veren ülkelerin sayısı artmaktadır. Bu gerçekleri benimsemediğimiz süre boyunca dünyaya ayak uyduramayan toplumlar arasında kalmaya mahkumuz.” dedi.Bugün karşılaşılan en büyük tehlikenin ise inancın yitirilmesi olduğunu vurgulayan Toros şöyle devam etti:

“Bu noktada hükümetimize düşen görev, gerçek bir liderlik ruhu içerisinde taahhüt edilen programları uygulayarak sunulan kaynakları ekonomiye kazandırmalarıdır. Toplumun daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştır. Yapısal sorunumuza bütünlüklü bir çözüm getirmek yerine, kısa vadeli popülist politikalar uygulamak rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye dönüşmemizi asla sağlamayacaktır.”

Başta sağlık ve güvenlik standartları olmak üzere, genelde tüm AB standartlarına uyumun, rekabet edebilirliğin bir ön koşulu olduğunu ifade eden Fikri Toros, bu yılki temanın "Standartlar ve Dış Pazarlara Erişim" olarak seçilmesinin, bu ön koşulla ilgili gereken farkındalığı yaratmak ve ilgililerin dikkatini çekmek için olduğunu söyledi.

“KALİTE VE STANDARTLAŞMA SİYASET ÜSTÜ BİR MİSYON HALİNE GETİRİLMELİ”

Fikri Toros, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gerek mevcut siyasi durumda dış pazarlara erişimde, gerekse çözüm süreci ve AB müktesebatına hazırlık çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs'ta standartlaşmanın öncelikli olduğunu değerlendirdiğini belirtit.

Toros, şöyle konuştu:

“Kuzey Kıbrıs ekonomisi dünyadan izole kalmaması için standartlara uyum ve mal - hizmet üretiminde kalitenin artırılması, ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarıdır. Avrupa Birliği’nde geçerli birçok standardın, AB üyesi olmayan, hatta Avrupa kıtasında bile bulunmayan birçok ülke tarafından benimsendiğini dikkatinize getirmek isterim. Siyasi yelpazemizin hangi kısmında olursak olalım, Kıbrıs çözüm sürecine ve AB’ye ilişkin hangi pencereden bakarsak bakalım, gerek mal ve hizmet üretiminin geleceği, gerekse Kıbrıs Türk toplumunun sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için, kalite ve standartlaşma siyaset üstü bir misyon haline getirilmelidir.”

“KAPSAMLI BİR SİYASİ ÇÖZÜME DESTEK”

Fikri Toros, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs’ta tüm tarafların kendilerini güvende hissedeceği ve Kıbrıs Türk toplumunu siyasi eşitliğinin tartışılmayacağı bir statüye kavuşturacak kapsamlı bir siyasi çözüme destek verdiğini kaydetti.

Yarım asrı aşan Kıbrıs sorununa sebep olan davranışların bir daha tekrarlanmayacağındanemin olmak, siyasi eşitliğin sözde değil somut olarak elde edilmesi, siyasi ve ekonomik güvenliğin sarsılmaz ve insan haklarına saygılı bir çözüm olmasının desteğin devamı için şart olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

“Çözümün kalıcı olması ve toplumlar arasında barışın tesis edilmesi için siyasi müzakerelerin yanısıra, sosyal diyalog, ekonomik işbirliği, karşılıklı empati ve özveride bulunmak da şarttır. Çözüm süreci iki yanı keskin bir bıçak gibidir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde kaydedilen yakınlaşmalar, yeni adımların atılabilmesine cesaret verirken; doğan krizler de sürece olan inanca ve karşılıklı güvene zarar vermektedir.”

Toros, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte geliştirdiği güven artırıcı projelerin hayata geçirilmiş olması halinde, toplumlar arası güven ve çözüme olan inancın çok farklı bir seviyede olacağını ve müzakere masasındaki anlaşmazlıkların da aşılabilir olabileceğine inanç belirtti. Toros konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Rum toplumunun bu iyi niyetli adımlara karşılık vermesi, zaruri olan güvene zarar verecek davranışlardan kaçınması ve müzakereler devam ettiği zaman hedef odaklı bir tavır sergilemesi, en büyük beklentimizdir. Bu doğrultuda Kıbrıs Rum siyasi partilerine ve uluslararası topluma da önemli görevler düştüğünü vurgulamak istiyorum.”

 

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ethfinex'ten yeni içerik tokenleri!..
Ethfinex'ten yeni içerik tokenleri!..
City Mall AVM, münhal açtı!..
City Mall AVM, münhal açtı!..