Merkezi İhale Komisyonu teklif kabulü

K.T Elektrik Kurumu yakıt seperatörü yedek parçaları alımı için teklif kabul edilir.


Merkezi İhale Komisyonu teklif kabulü

 

Kurum:

K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü

İşin Konusu:

Çeşitli miktarlarda yakıt seperatörü yedek parçaları alımı için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 345.000 EURO +KDV

Kapanış Tarihi:

25/04/2018 10:00

Şartname Bedeli:

700.-tl+KDV

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 24.07.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacak

Şartname İrtibat numarası:

600 09 00

 Şartname  Temin Edilebilecek Kurum:

K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü

Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler KIB-TEK veznelerine yatırılacak 700 TL + KDV makbuz karşılığı KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği adresinden temin edilebilir.