Merkezi İhale Komisyonu ihale duyurusu..

K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü İşin Konusu: İzolasyon İşçiliği Hizmet alımı


Merkezi İhale Komisyonu ihale duyurusu..

 

İhale No:

025/2018

Kurum:

K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü

İşin Konusu:

İzolasyon İşçiliği Hizmet alımı

Kapanış Tarihi:

11/04/2018 10:00

Şartname Bedeli:

400 TL + KDV

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı 5.000 TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 10.07.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname temin edilebilecek kurum:

K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü