Telefonda konuşmaya üç ayda, 73.3 milyon TL

Telekomünikasyon Dairesi ve ülkemizde faaliyet gösteren iki GSM şirketinin 2016’nın ikinci çeyrek dönemindeki, konuşma ve internet satışından elde ettiği gelir, 70 milyon TL’yi aştı.


Telefonda konuşmaya üç ayda, 73.3 milyon TL

Ali CANSU

KKTC’de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 44 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısının 2016 yılının ikinci çeyrek sonu itibarıyla net satış gelirleri yaklaşık 68.17 Milyon TL oldu. İnternet servis sağlayıcılarının gelirileri ile bu rakam 73.3 milyon TL’ye çıkıyor.

Bu miktar, mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları “Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd.”(KKTCELL) ve “Vodafone Mobile Operations Ltd.” (KKTC Telsim) ile sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin kasalarına girmiş oldu.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2016 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 5.13 Milyon TL olurken, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri ise 680 bin TL olarak gerçekleşti.

Paralar cep telefonu konuşmalarına gidiyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Ağustos ayı raporuna göre, 2015 yılında mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcıları, 214 Milyon TL, sabit haberleşme sağlayıcısı yaklaşık 48 Milyon TL, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 18 Milyon TL ve çağrı taşıma işletmecileri 2.9 Milyon TL gelir elde etti.

2015 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 76’sını mobil haberleşme sağlayıcıları, yüzde 17’sini sabit haberleşme sağlayıcısı, yüzde 6’sını internet servis ağlayıcıları ve yüzde 1’ini çağrı taşıma işletmecileri elde etti.

2014 yılına bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin yüzde 76’sını mobil haberleşme sağlayıcıları, yüzde 18’ini sabit haberleşme sağlayıcısı ve yüzde 6'sını internet servis sağlayıcıları elde etti.

2016 yılı ikinci çeyreği itibarıyla KKTC’de yaklaşık yüzde 237 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 811 bin 641 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Bu abonelerin 638 bin 692’si aktif abone olarak görülüyor.

2016 yılı ikinci çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre mobil haberleşme sektöründe Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) yüzde 60.3 ve Vodafone Mobile Operations Ltd’in (KKTC Telsim) yüzde 39.7 pazar paylarına sahip.

Aboneler Vodafone’a kayıyor

2016 yılının ikinci çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından KKTCELL’de yüzde 1.1 düşüş, Telsim’de ise yüzde 1.6 artış yaşandı.

811 bin 641 mobil kayıtlı abonelerin 489 bin 498’i KKTCELL şebekesinde kayıtlı iken, abonelerin

322 bin 143’ü ise KKTC Telsim şebekesine kayıtlı.

Aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcısı bazında ayrımına bakacak olursak 638 bin 693 aktif abonenin 399 bin 666’sı KKTCELL şebekesinde, 239 bin 27’si ise KKTC Telsim şebekesinde kayıtlı.

Ülkemizdeki faturalı ve ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına bakacak olursak, 2016 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ön ödemeli (kontörlü) mobil abone sayısı 239 bin 835, faturalı mobil abone sayısı ise 398 bin 858 olarak görülüyor.

Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2016 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 3.1 oranında azalırken, faturalı abonelerin sayısı ise yüzde 0.6 oranında düşüş göstermiştir. Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık yüzde 37.6’sını ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 52.6’dan yüzde 62.4’e yükseldiği görülüyor.

Ev telefonu sayısı arttı

Cep telefonlarına göre çok daha ucuz olan ancak, cep telefonlarımızı elimizden bırakamadığımız için bir türlü alışmadığımız ev telefonu (PSTN) sayısında da son dönemde artış oldu.

Sabit haberleşme sayılarına bakıldığı zaman ilk dönem 88 bin 555 kullanıcı varken, bu sayı geçtiğimiz haziran ayında 90 bin 935’e yükseldi.

Ülke genelindeki sabit geniş bant kullanıcı sayılarına bakılırsa haziran ayına göre ADSL sayısı 20 bin 533, Wireless sayısı 40 bin 576 ve hotspot ise 7 bin 761 olarak gerçekleşti.

Akıllı telefona yöneliyoruz

Abonelerin akıllı cihaz kullanım oranı 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 63 orana sahipken, 2016 haziran ayında bu sayı yüzde 65 oldu.

Ülkemizde 288 bin 571 olan akılı cihaz sayısı ikinci çeyrekte 291 bin 454 olurken, akıllı cihazların yüzde 69’u Android işletim sistemi kullanıcı yüzde 28’i ise Apple cep telefonlarını kullanıyor.

En fazla faturalı abone Vodafone’un

Ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli ve faturalı dağılımlarına göre ise, oransal olarak en fazla faturalı aboneye KKTC Telsim’in sahip olduğu ve abonelerinin yüzde 66.1’inin faturalı abonelerden oluştuğu görülüyor. KKTC Telsim’i yüzde 60.2 ile KKTCELL takip ediyor.

Ön ödemeli abonelere bakıldığında ise, Telsim şebekesine kayıtlı ön ödemeli abonelerin yüzde 33.9 oranında olduğu, KKTCELL şebekesine kayıtlı ön ödemeli abone oranının ise yüzde 39.8 olduğu görülmektedir. Önceki döneme bakıldığında, KKTCELL faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla yüzde 1.6 oranında azaldığı, Telsim faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla yüzde 1 oranında arttığı görülüyor.

Aynı dönemde, KKTCELL ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla yüzde 8.8 oranında azaldığı, Telsim ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla yüzde 2.6 oranında azaldığı görülmektedir.

Aylık dakikada Avrupa’nın önündeyiz

Abone başına aylık ortalama dakika kullanımına baktığımızda, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanıyor.

Bu oran KKTC’de 225 dakika, Avrupa’da 202 dakika, Amerika’da ise 91 dakika olarak ortaya çıkıyor.

Buna göre, İspanya’da 206, Danimarka’da 203, Finlandiya’da 202, Polonya’da 201, İngiltere’de 194, Çek Cumhuriyeti’nde 179, Hırvatistan’da 177, Belçika’da 166, Avusturya’da 161, Hollanda’da 160, Portekiz’de 137, Almanya’da 128, Malta’da 115 ve İsviçre’de ise 112 dakika konuşma ortalaması ortaya çıkıyor.

Baz istasyonlarda artış

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcılarının kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına bakılırsa 2016 yılı ikinci çeyrek itibarı ile toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 613’e çıktığı göze çarpıyor.