Üniversiteler Birliği'nden "Merkezi giriş sınavı" itirazı!

Yeni yasada; hem KKTC, hem TC ve hem de yabancı öğrencilerin üniversitelerimize kabul koşulları ve kontenjanları konusunda 'merkezi giriş sınavı' koşulu öngörülerek merkeziyetçi bir yaklaşım tercih edilmiştir dedi ve bu oluşuma itiraz edildi. İşte ayrıntılar...

Birlik, düzenlediği toplantıda Meclis’ten geçen hafta kabul edilen söz konusu yasayla ilgili değerlendirmeler yaparak değişiklik talebinde fikir birliğine vardığını açıkladı.

KÜB’den söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada,  uzun zamandır ihtiyaç duyulan ve çıkartılması için yoğun çaba harcanan yeni yasanın, Meclis’ten geçmesini sağlayan hükümet katkı koyan taraflara teşekkür edildi.

Sorun teşkil eden bazı hususlar…

Açıklamada, yeni yasanın eski yasaya oranla olumlu değişiklikler içermesine, üniversitelerden alınan görüşlerin bir kısmının yer almasına karşın, yasada sorun teşkil edilebilecek bazı hususların yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, KÜB’nin kararları doğrultusunda sorun yaratabileceği düşünülen ve düzenlemeye ihtiyaç olduğu değerlendirilen hususlar şu şekilde açıklandı:

“Tüzükler"

Yasada, başta merkezi sınav ve kota getirilmesi olmak üzere, birçok diğer hususta düzenlemelerin tüzüklerle yapılacağı belirtilmektedir.

Bu tüzükler henüz ortada olmadığı gibi, nasıl bir tüzükle karşılaşılacağı konusunda da belirsizlikler olması endişe uyandırmaktadır. Bir önceki yasada da (2005’de yasalaşan 2008 ve 2009’da kısmi değişikliğe uğrayan) birçok konunun tüzükle düzenleneceği belirtilmesine karşın yürürlüğe girişi üzerinden 12 yıl geçmesine karşın yeni değişiklik yasası çıkana kadar geçen süreç içerisinde hedeflenen tüzüklerin bir kısmı çıkarılamamış, uygulama detaylarında üniversiteler ve YÖDAK zaman zaman sorunlar yaşamışlardır.

Bu kapsamda, yeni değişiklik yasası ile atıf yapılan tüzük çalışmaları, üniversiteleri de içine alacak şekilde ivedi olarak başlatılarak neticelendirilmelidir.

Merkezi sınav

Yeni yasada; hem KKTC, hem TC ve hem de yabancı öğrencilerin üniversitelerimize kabul koşulları ve kontenjanları konusunda  ‘merkezi giriş sınavı’ koşulu öngörülerek merkeziyetçi bir yaklaşım tercih edilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yavaş yavaş merkezi sınavların terk edilmesi yönünde plan ve çalışmalar yapılırken, üniversitelere kabulün kişisel hak ve özgürlüklere daha uygun bir sistemle düzenlenmesinin tartışıldığı günümüz dünyasında bu yaklaşımın KKTC yükseköğretim sektörüne yarar sağlamayacağı düşünülmektedir.

KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik merkezi sınavın nasıl uygulanacağı, sınav sonuçlarının nasıl değerlendirileceği şu anda bilinmemekle birlikte bir öğrencinin Güney Kıbrıs veya başka bir ülkede istediği dalı okuma hakkına sahip olduğu dikkate alındığında fırsat eşitliğini zedelemeyecek şekilde bir uygulama belirlenmesi temennimizdir.

Örneğin,  böyle bir yaklaşım, öğrencileri üniversitelerin farklı sınavları ile yormak yerine, merkezi ‘seviye tespiti’ sınavı yapılması ile uygulanabilir olacaktır. Söz konusu sınava giren öğrenciler seviye tespit sonuçları ile üniversitelere bireysel başvuru yaparak kayıt hakkı elde etmeleri ve üniversitelerin kendi kabul standartlarını uygulamaları en uygun yöntem olarak görülmektedir.

Kotalar

Yasa ile ilgili olarak yapılan çeşitli toplantılarda,  KKTC’li öğrencilerin üniversitelere merkezi sınavla, TC uyruklu öğrencilerin uluslararası anlaşmayla alınacağını seslendiren siyasi ve bürokratik kanat temsilcilerinin, konu 3. ülke vatandaşlarının kabulüne geldiğinde sıklıkla ülke kontenjanları veya kotalarını dile getirmeleri ciddi boyutta endişe vericidir.

Böyle bir kısıtlama özelde üniversitelerimiz ve genelde de ülkemiz açısından ciddi sıkıntılar yaratabilecektir.

Yabancı öğrencilerin sebep olduğu bazı sıkıntıların yalnızca üniversitelerde kayıtlı olanlardan kaynaklanmadığı, dil kurslarının, sadece sertifika veren eğitim kurslarının ve diğer sektörlerin de yabancıların ülkeye girişinde önemli rol oynadığı gerçeği göz ardı edilmeden bu konuda ciddi bir devlet politikasının belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Yeni üniversitelerin kurulması kriterleri

Yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgili özellikle mali koşullar, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, bölge ülkelerine bakıldığı zaman oldukça düşük seviyede olup, yeterince güçlü sermayenin gelmesini, temin ve teşvik edecek mahiyette değildir. Dahası bu amaçla yasaya eklenen mali koşullar caydırıcı olmaktan uzak ve hedefe ulaşılmasına katkı koyacak düzeyde değildir.”