Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğünden ihale duyurusu...

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okullarda 2018-2019 öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının basımı için teklif kabul ediyor. İşte detaylar...

 

 

 

 

 

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğünden İhale Duyurusu

 

İhale No: 303/2018 Kurum: Talim Ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü İşin Konusu:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda 2018-2019 öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının basımı için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 2.200.000 TL (KDV dâhil)

Kapanış Tarihi: 19/09/2018 10.00 Şartname Bedeli: 500 TL+ KDV  

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 18.12. 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası: +90 392 227 96 51 Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Açıklama:

Teklifler en geç 19 Eylül 2018 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak 500 TL+KDV makbuz karşılığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi adresinden temin edilebilir.