Sağlık bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi münhal açtı.

Sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere 10 adet ön lisans mezunu geçici memur alınacak.

Sağlık bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere, mevcut mevcut teşkilat yasalarında yer almayan, ilgili teşkilat yasasına dahil edilmesi için başlatılan teknik çalışmaların bir süre daha uzayacak olmasından dolayı ve sağlıktaki hizmetlerin aksamaması amacıyla ivedi şekilde 10 adet ön lisans mezunu geçici memur alınacak.

-6 adet Ameliyathane Teknikeri

-4 adet Hemodiyaliz Teknikeri

NOT: Ameliyathane teknikerliği mezunu olmaması halinde anestezi teknikerliği önlisans diplomasına sahip kişiler istihdam edilecektir.İstihdam edilen anestezi teknikerleri 3 aylık bir eğitimden geçirildikten sonra ameliyathane teknikeri olarak çalışacaktır.

Aranan Özellikler

-KKTC vatandaşı olmak

-Münhalde belirtilen  ilgili alanlarda Üniversite veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Önlisans Programlarından (Ameliyathane Teknikerliği, Anetezi Teknikerliği, Hemodiyaliz Teknikerliği mezunu olmak

-Temiz Karakter Belgesi sahip olmak

-Çalışma Dairesi'nde  Aktif İş arayan olarak kayıtlı olmak

-Görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin buylunmaması 

-erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak

Müracaatlar Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Arşiv Birimine yapılacaktır.

Son müracaat tarihi 30 Mart 2018 dir.

Mülakat ise 09 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacaktır.