Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu..

Sağlık Bakanlığı, 23 adet üst düzey hasta başı monitör alımı için ihale açtı..

 

İhale No: 322/2018 Kurum: Sağlık Bakanlığı İşin Konusu:

23 adet üst düzey hasta başı monitör alımı

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 1,200,000 TL ( KDV dahil )

Kapanış Tarihi: 03/10/2018 10:00 Şartname Bedeli: 500 TL+ KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 02.01.2019 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Sağlık Bakanlığı Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 500.- TL + KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi adresinden temin edilebilir