Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu..

Sağlık Bakanlığı 3 adet patoloji cihazı alımı için teklif kabul ediyor. İşte detaylar..

 

İhale No: 281/2018 Kurum: Sağlık Bakanlığı İşin Konusu:

3 Adet Pataloji Cihazları alımı için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 406.000 TL ( KDV dahil )

Kapanış Tarihi: 12/09/2018 10:00 Şartname Bedeli: 400+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 11.12. 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası:228 31 73Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Sağlık Bakanlığı Açıklama:

Teklifler en geç 12 Eylül , 2018 Çarşamba ünü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 400.- TL + KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi adresinden temin edilebilir.