Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu...

Sağlık Bakanlığı teklif kabul ediyor...

 

İhale No: 170/2018 Kurum: Sağlık Bakanlığı İşin Konusu:

Üroloji Branşına Ait Malzemelerin Fiyat Tespit İhalesi için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 250.000 TL (KDV Dahil)

Kapanış Tarihi: 18/07/2018 10:00 Şartname Bedeli: 100 TL+ KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı 10.000 TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 16.10.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Açıklama:

Teklifler en geç 18 Temmuz , 2018 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 100 TL + KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesinden adresinden temin edilebilir.