Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu...

Sağlık Bakanlığı teklif kabul ediyor...

 

İhale No: 131/2018 Kurum: Sağlık Bakanlığı İşin Konusu:

1- KVC ameliyatları malzeme alımı İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 500,000 TL ( KDV dahil)

2- Stent ve Kardiyoloji (Anjiyo) malzemeleri alımı için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : Mal alımları için : 400,000 TL ( KDV dahil ) Konsinye Stentler için 500,000TL ( KDV dahil )

Kapanış Tarihi: 27/06/2018 10:00 Şartname Bedeli: HER KONU İÇİN AYRI VERİLECEKTİR. Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 25.09.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası:22 84267Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Sağlık Bakanlığı