Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi VRV sistemi temini ve montesi için teklif kabul ediyor.

 

İhale No: 065/2018 Kurum: Sağlık Bakanlığı İşin Konusu:

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi VRV sistemi temini ve montesi için teklif kabul edilir.

Bu İhalenin Şartnamesinde Düzeltme Yapılıp Zeyilname Yayınlanmıştır.Zeyilname şartnameler bölümünde görülebilir

İlgili ihale: Yüksek Seçim Kurulu’ndan ihaleye çıkılabilmesi için alınan onay neticesinde ,06 Haziran , 2018 Çarşamba günü saat ö.e. 10.00’a ertelenmiştir. Ertelemeden dolayı geçici teminat mektubunun süresi de en az 04 Eylül , 2018 tarihli olacaktır. İlgililere duyurulur.

Kapanış Tarihi: 06/06/2018 10:00 Şartname Bedeli: 500.-TL + KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 04.09.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Sağlık Bakanlığı Açıklama: Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 500.-TL + KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı adresinden temin edilebilir.