Sağlık Bakanlığı ihale duyurusu...

Sağlık Bakanlığı, endoskopik kapsül ve panoramik röntgen cihazı için teklif kabul ediyor...

 

İhale No:

109/2018

Kurum:

Sağlık Bakanlığı

İşin Konusu:

1)30 Adet Endoskopik Kapsül alımı , İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 200.000 TL (KDV dahil) Şartname ücreti : 500 TL+KDV

2) 3 Adet Panoramik Röntgen Cihazı İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 340,000 TL ( KDV dahil) Şartname ücreti : 500 TL+KDV alımı

( Sadece 2. konu )İlgili ihale: Yüksek Seçim Kurulu’ndan ihaleye çıkılabilmesi için alınan onay neticesinde , 13 Haziran, 2018 Çarşamba günü saat ö.e. 10.00’a ertelenmiştir. Ertelemeden dolayı geçici teminat mektubunun süresi de en az 11 Eylül, 2018 tarihli olacaktır. İlgililere duyurulur.

Kapanış Tarihi:

13/06/2018 10:00

Şartname Bedeli:

HER KONU İÇİN AYRI VERİLECEKTİR.

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 11 Eylül 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:

Sağlık Bakanlığı