Offshore şirket yasal mıdır?

Offshore şirketin avantajları nelerdir?

 

Kelime anlamı olarak kıyıdan uzak anlamına gelen offshore, ekonomide kaba bir tabir ile vergiden uzak anlamına gelmektedir. Vergilerin yüksek olduğu ülkelerde (Türkiye, Avrupa Birliği vs) yaşayan vatandaşlar, vergi ödememek için ticari faaliyetlerini o ülkenin dışında sürdürerek vergi ödemekten kurtulurlar. Bu tür işletmeler offshore şirket olarak adlandırılır. Offshore şirketler genellikle Şeyseller, Virjin Adaları, Panama vs gibi verginin hiç olmadığı ülkelerde kurulur. Bu ülkeler vergisiz bölge oluşturarak kurulan yüzbinlerce şirketin yaptığı çeşitli ödemelerden (kuruluş ücreti, işletme giderleri vs) gelir elde etmektedirler. Vergi cenneti olarak da nitelendirilen bu ülkeler bu işten ciddi para kazandıkları için gizliliğe son derece önem vermektedirler. Bu bölgelerde kurulan şirketler her türlü vergiden muaftır. Ayrıca yaptıkları işlemlerle ilgili kayıt tutmak ve hesap verme zorunlulukları yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’nin servetinin üçte birinden çok daha fazlası güvenli olarak offshore yatırımlara ve bankacılık kurumlarına yerleştirilmiş durumdadır. Offshore; ortak nitelikleri bir yatırımcının kendi ülkesinin dışında var olan aktiflerini yapılandırmayı amaçlayan stratejilerin bir araya gelmesinden oluşan bir kavramdır. Bireyler ve şirketler offshore mekanizmalarına başvururken varlık koruması, vergi planlaması ve yatırımda gizlilik gibi amaçlar güderler.

Offshore Şirketler Yasal Mı?

Offshore şirketler %100 yasaldır ve uluslararası kabul görürler. Offshore şirketinizden elde ettiğiniz gelirin vergisini ödemiyorsanız tespit edilmeniz durumunda vergi cezalarına maruz kalabilirsiniz.

Offshore Şirketler Nasıl Kurulur?

Offshore şirket kurulumu hizmeti veren firmalara belirli bir ücret ödeyerek firmanızı 1-2 gün içinde kurabilirsiniz. Şirket kuruluşu için yurtdışına gitmenize gerek yoktur. Talep edilen belgeleri (genellikle herhangi bir kimlik taratılmış olarak) e-mail ile göndermeniz ve kuruluş ücretini ödemeniz durumunda hemen işlemlerinizi başlatılmaktadır.

Offshore Şirket Kuruluş Ücreti Ne Kadardır?

Kuruluş ücreti kurulacak ülkeye ve talep edilen servis seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Banka Hesabı Açabilirler Mi? Uluslararası geçerliliği olduğu için istenilen yerde hesap için gerekli evraklarla birlikte başvurabilirler. Fakat amaç gizlilik olduğu için offshore şirketler genellikle offshore bankalarda hesap açarlar.

Offshore Şirketin Avantajları Nelerdir?

Uyruk kısıtlaması yoktur. Mal sahipliği açıklaması zorunlulukları yoktur.

Yabancı uyruklu kişilerin sahip oldukları kuruluşlara kısıtlamalar yoktur. Hisselerin mal sahipliği üzerine kısıtlamalar yoktur. Hisseler hamiline yada isim üzerine alınabilir. Yönetici ve memurlar için ikamet zorunlulukları yoktur. İçeriye yatırılması gereken sermaye gerekliliği yoktur. Eğer şirket bağlı olduğu yetki dışında iş yapıyorsa gelir vergisi ödemez ve bildirmez. Döviz kontrolü yoktur. Birleşimler, kazançlar veya ortak sermayeler üzerine kısıtlamalar yoktur. Yıllık finansal göstergeleri dosyalama gerekliliği yoktur. Hissedarlar/yöneticiler yıllık genel toplantısı düzenleme gereksinimi yoktur. Tam gizlilik ve hüviyetin gizli tutulması esastır. Kuruluş maddeleri dünyanın her yerinde her dilde yapılabilir. Kuruluşun muhasebe defterleri dünyanın her yerinde her dilde muhafaza edilebilir. Kuruluşun gereksinimleri doğrultusunda kuruluş dokümanlarında değişiklikler yapılabilir. Yetki dışında yürütülen tüm ve her iş aktivitelerinde tam vergi muafiyeti, Tam iş gizliliği, Makul yıllık kayıt vergisi ve ikamet eden aracı ücreti söz konusudur. Düşük vergi uygulanan bir yerde offshore şirket kurmanın en popüler kullanımlarından birisi uluslararası ticaret yapmaktır. Bir ürün, ihracatçı bir ülkeden, bir offshore şirket vasıtasıyla satın alınır ve bu ürünler bir üçüncü ülkede satılırsa bu ticari muameleden kaynaklanan kar offshore şirket kayıtlarında toplanır ve bu kazanç şirket merkezinde vergiden muaftır. İş, o ülkede ikameti bulunmayanlar arasında yapılır. Finansal düzenlemeler ve şirketler hukuku uluslararası iş çevrelerini çekecek şekilde düzenlenir. Güven ve sır saklama üst düzeyde hayati önem taşır. Özellikle vergi avantajları getiren Vergi Rejimleri yürürlüktedir.