Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından İhale Duyurusu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Karpaz Meslek Lisesi idari binanın izolasyon ve motor teknolojileri atölyesinin çatı tamiratı işleri ve Güzelyurt Meslek Lisesi güzellik ve saç bakım alanının bakım onarım ve genel tamirat işleri için teklif kabul ediyor.

 

 

 

 

İhale No: 269/2018 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu:

1- Karpaz Meslek Lisesi idari binanın izolasyon ve motor teknolojileri atölyesinin çatı tamiratı işleri ,

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer :141,678 TL+KDV ( Bu ihaleye 1.,2.,3., ve 4. yapı sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir.)

2- Güzelyurt Meslek Lisesi güzellik ve saç bakım alanının bakım oanarım ve genel tamirat işleri

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 91,182 TL+KDV

( Bu ihaleye tüm yapı sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir.) için teklif kabul edilir.

Her Konu İçin Ayrı Olarak Yatırlacaktır. 1. Konu İçin :100 TL +KDV - 2. Konu için 100 TL+KDV

Kapanış Tarihi: 29/08/2018 10:00 Şartname Bedeli: Her Konu İçin Ayrı Olarak Yatırlacaktır. 1. Konu İçin :100 TL +KDV - 2. Konu için 100 TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 27 Kasım , 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

Şartname İrtibat Numarası: 2283136'dan-520 Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Açıklama:

Teklifler en geç 29 Ağustos, 2018 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak her iki konu için ayrı ayrı 100 .-TL + KDV makbuz karşılığı , Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ( Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliği )Lefkoşa adresinden 14/08/2018 tarih ve saat 12:30’a kadar temin edilebilir.