Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından 3 ihale duyurusu...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: "Anafartalar Lisesi", "Şehit Doğan Ahmet İlkokulu" ve "Girne Turizm Meslek Lisesi" için teklif kabul ediyor... İşte detaylar...

 

 

 

ANAFARTALAR LİSESİ  İLE ŞEHİT DOĞAN AHMET İLKOKULU İÇİN İHALE DUYURUSU

 

İhale No: 227/2018 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu:

1) Anafartalar Lisesi’nin Kütüphane ve Biyoloji Laboratuvarının Bulunduğu Binaya Ait Çatı İzolasyonu, Mevcut Erkek Öğrenci Tuvaletlerinin, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Odasına Dönüştürülmesi, Mevcut Kız Öğrenci Tuvaletlerinin Kadın ve Erkek Öğretmen Tuvaletine Dönüştürülmesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Odası ile Öğretmen Tuvaletlerinin Elektrik işleri.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 253.623TL+KDV (Bu ihaleye 1, 2 ve 3. sınıf YAPI işleri sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir.)

2) Şehit Doğan Ahmet İlkokulu Çatı İzolasyonu, Basketbol Sahası ve Hazır Ambar Yapımı

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 189.847TL+KDV (Bu ihaleye 1, 2, 3 ve 4. sınıf YAPI/TEKNİK işleri sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir.) için teklif kabul edilir.

Kapanış Tarihi: 02/08/2018 10.00 Şartname Bedeli: 2. konu için 80TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 31 Ekim 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

Şartname İrtibat Numarası:+90 392 228 87 78 Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak 1. konu için 100TL+KDV 2. konu için 80TL+KDV makbuz karşılığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliğinden 25 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar temin edilebilir.

 

GİRNE TURİZM MESLEK LİSESİ İÇİN İHALE DUYURUSU

 

İhale No: 209/2018 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu:

Girne Turizm Meslek Lisesi Endüstriyel Mutfak alımı ve kurulumu işleri için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 120.000TL (KDV dahil)

Girne Turizm Meslek Lisesi Endüstriyel Mutfak Alımı ve Kurulumu ile ilgili olarak Merkezi ihale Komisyonu’nun 25.07.2018 tarihinde açılacak olan 209/2018 sayılı ihalesinin özel teknik şartnamesindeki madde 4, Konveksiyonlu Fırın özellikleri olarak yeniden düzenlenip şartnameler bölümüne ZEYİLNAME olarak yayınlanmıştır.

Kapanış Tarihi: 25/07/2018 10.00 Şartname Bedeli: 50TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 23.10.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı