Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından 2 ihale duyurusu...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı; "Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi" ile "Değirmenlik Lisesi" için teklif kabul ediyor...

 

CENGİZ TOPEL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İÇİN İHALE DUYURUSU

İhale No: 205/2018 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu:

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi atölye oluklarının tamir ve tadilat işleri için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 94.546 TL+KDV

Bu ihaleye inşaat encümenine kayıtlı tüm yapı sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir.

Kapanış Tarihi: 18/07/2018 10.00 Şartname Bedeli: 100+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 16 Ekim 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

Şartname İrtibat Numarası:228 87 78Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Açıklama:

Teklifler en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak 100-TL + KDV makbuz karşılığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliği, Lefkoşa adresinden 11/07/2018 tarih ve saat 12.30’a kadar temin edilebilir.

 

DEĞİRMENLİK LİSESİ İÇİN İHALE DUYURUSU

 

İhale No: 174/2018 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu:

Değirmenlik Lisesi genel tamirat işleri İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 682.405 TL + KDV

Konularla ilgili keşif bedellerinde ve iş bitirme sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Zeyilname olarak şartname bölümünde görülebilir.

Kapanış Tarihi: 18/07/2018 10.00 Şartname Bedeli: 80 TL+ KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 16 Ekim 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak 80 TL + KDV makbuz karşılığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliği ) Lefkoşa adresinden 12/07/2018 tarih ve saat 12.30’a kadar temin edilebilir.