Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ihale duyurusu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullara güvenlik hizmeti için teklif kabul ediyor.

 

İhale No: 045/2017 Kurum: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşin Konusu: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Okullara Güvenlik Hizmeti Kapanış Tarihi: 25/04/2018 10:00 Şartname Bedeli: 10.-TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminat mektubunun miktarı 5,000.-TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 24 Temmuz, 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası:22 83136 (521)Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı