Merkezi İhale Komisyonu K.T Elektrik Kurumu ihale duyurusu..

K.T Elektrik Kurumu küller yedek parça alımı için teklif kabul edilir.

 

 

Kurum:

K.T. Elektrik Kurumu

İşin Konusu:

Çeşitli miktarlarda yağ soğutucu kuller yedek parça alımı , İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 67.000 EURO + KDV 2) 6 adet jeneratör kaymalı yatağı yedek parça alımı için teklif kabul edilir. İhale için ayrılmış toplam tahmini değer :43.000 EURO +KDV

Kapanış Tarihi:

25/04/2018 10:00

Şartname Bedeli:

HER KONU İÇİN AYRI VERİLECEKTİR.

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 24.07.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilm

eyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

 Şartname  Temin Edilebilecek Kurum:

K.T. Elektrik Kurumu

Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler KIB-TEK veznelerine yatırılacak

1.konu için : 450.- TL + KDV , 2. konu için : 400 TL + KDV

makbuz karşılığı KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği adresinden temin edilebilir.

 

Merkezi İhale Komisyonu teklif kabulü

Merkezi İhale Komisyonu ihale duyurusu..