Merkezi İhale Komisyonu ihale duyurusu..

Lefkoşa Merkezi Daire binası, Lefkoşa Bölge Amirliği ve Lefkoşa Merkezi Ambar temizlik ihalesi için teklif kabul edilir.

 

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 150.000TL+KDV

Not:

İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. Geçici teminatın miktarı 5.000 TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Geçici teminat olarak 41/2001 sayıı Merkez Bankası yasası altında denetlenen banka teminat mektupları geçerli olacaktır. Teminat mektubunun bitiş süresi en az 03/07/2018 tarihli olacaktır. Teminat olarak yalnız banka teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı makbuz geçerli olacaktır. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Teklifler en geç 04 Nisan 2018 günü ö.e. 10:00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler KIB-TEK veznelerine yatırılacak 400 TL +KDV makbuz karşılığı KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği adresinden temin edilebilir.

 

Merkezi İhale Komisyonu

Maliye Bakanlığı