Kooperatif Şirketler Mukayitliğinden ihale duyurusu...

Kooperatif Şirketler Mukayitliği, "Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne temizlik hizmeti alımı" için teklif kabul ediyor...

 

 

 

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYİTLİĞİ İHALE DUYURUSU

 

İhale No: 206/2018 Kurum: Kooperatif Şirketler Mukayitliği İşin Konusu:

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine temizlik hizmeti alımı

Kapanış Tarihi:

18/07/2018 10.00

Şartname Bedeli: 10 TL+ KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı 2.500 TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 16.10.2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname Temin Edilebilecek Kurum:Kooperatif Şirketler Mukayitliği Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 10 TL + KDV makbuz karşılığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği adresinden temin edilebilir.