K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü ihale açtı...

K. T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü 2 adet jeneratör L 4 bakımı ihalesi için teklif kabul ediyor.

 

 

 

 

 

İhale No: 241/2018 Kurum: K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü İşin Konusu: 2 adet jeneratör L 4 bakımı ihalesi için teklif kabul edilir. İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 120.000 EURO+ KDV Kapanış Tarihi: 29/08/2018 10:00 Şartname Bedeli: 50.-TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 27.11 .2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname Temin Edilebilecek Kurum: K.T. Elektrik Kurumu Müdürlüğü