K.T. Elektrik Kurumu ihale açtı..

K.T. Elektrik Kurumu, Teknecik Santrallar Müdür Muavinliği ve Merkezi Daire Lefkoşa binaları güvenlik hizmeti alımı için ihale açtı.

 

İhale No: 273/2018 Kurum: K.T. Elektrik Kurumu İşin Konusu:

Teknecik Santrallar Müdür Muavinliği ve Merkezi Daire Lefkoşa binaları güvenlik hizmeti alımı.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 600.000 TL+KDV

Kapanış Tarihi: 12/09/2018 10:00 Şartname Bedeli: 5 TL + KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı 25.000 TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 11.12 .2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Açıklama:

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler kıb-tek veznesine yatırılacak 5 TL + KDV makbuz karşılığı KIB_-TEK Satın Alma Şube Amirliği adresinden temin edilebilir.