Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ihale duyurusu...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, "Sinevizyon Sisitemi alımı" için teklif kabul ediyor. İşte detaylar...

 

 

 

 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ihale duyurusu

 

İhale No: 299/2018 Kurum: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı İşin Konusu:

Sinevizyon Sisitemi alımı için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 37.450 TL + KDV

Kapanış Tarihi: 12/09/2018 10.00 Şartname Bedeli: 50 TL Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 11.12. 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye Bakanlığına yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.).

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Açıklama: Bu teklifle ilgili , bilgi ve şartnemeler Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı (BOĞAZ) veya MİK Başkanlığının internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar, onaylı şartnameleri Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Kurumuna yatırılacak 50 TL makbuz karşılığında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından temin edilebilir.