Girne Belediyesi'nden duyuru!

Girne Belediyesi borçlarla ilgili duyuru yaptı..

 

GİRNE BELEDİYESİ’nden DUYURU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve 13 Eylül 2017 tarihli ve 5/2017 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararname’ kapsamında 31 Aralık 2014 tarihinden önceki vergi ve kamu alacakları uygulamasından yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlüler; 02 Ekim 2017 ve G-90/2017 sayılı Belediye Meclis kararı ile bu kapsamda olan belediye borçlularından müracaat kabul edilecektir.

İlgili yasa; 31 Aralık 2014 tarihine kadar birikmiş borçları kapsamakta olup, başvuruların en geç 13 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

Peşin ödeme gecikme zammı %98 (yüzde doksan sekiz), 12 Aya kadar olan taksitli ödemelerde %85 (yüzde seksen beş), 24 Aya kadar olan taksitli ödemelerde %75 (yüzde yetmiş beş), 36 Aya kadar olan taksitli ödemelerde %65 (yüzde altmış beş)

Oranlarında gecikme zammı muafiyeti uygulanacaktır.

Müracaatlar;

Girne Belediyesi Mali İşler Bölümü ve Girne Belediyesi Su İşleri Bölümüne yapılacaktır.

İlgililere saygı ile duyurulur.