Elektrik kurumu ihale duyurusu...

Elektrik kurumu teklif kabul ediyor...

 

İhale No: 062/2018 Kurum: K.T. Elektrik Kurumu İşin Konusu:

150 adet Sabit Tesis Aküsü(Susuz) temini için teklif kabul edilir.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 60,000.-Euro +KDV

İlgili ihale: Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan onay neticesinde , 11 Temmuz , 2018 Çarşamba günü saat ö.e. 10.00’a ertelenmiştir. Ertelemeden dolayı geçici teminat mektubunun süresi de en az 09 Ekim , 2018 tarihli olacaktır. İlgililere duyurulu

Kapanış Tarihi: 11/07/2018 10:00 Şartname Bedeli: 450.-TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 09 Ekim, 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası:600 09 00Şartname Temin Edilebilecek Kurum:K.T. Elektrik Kurumu Açıklama: Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler kıb-tek veznelerine yatırılacak 450.-TL +KDV makbuz karşılığı Kıb-Tek Satın Alma Şube Amirliğinden emin edilebilir.