DAÜ teklif kabul ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çeşitli klima temini ve montajı için teklif kabul edilmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çeşitli klima temini ve montajı için teklif kabul edilmektedir.Duyuruya göre...

1-İhale ile ilgili belgeler DAÜ satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü'nden 100 TL karşılığında temin edilebilir.(Şartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir.Şartname ücreti kredi kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no'lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)

2-İhalede Geçici Teminat miktarı İhale genel idari şartnamesinin 24/1 maddesine göre karşılık gelen miktarı kadardır.Teminat olarak 25-06-2018 tarihine kadar geçerli Banka Teminat Mektubu veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 no'lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.

3-Teklifler en geç 26-03-2018 tarihine kadar Pazartesi günü saat ö.s. 14:00'e kadarüzerinde 'DAÜ Çeşitli Klima Temini ve Montaj İhalesi (ihale no:18008)' yazılı kapalı zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmet Binası'ndaki ihale kutusuna atılmış olmalıdır.

4-İhaele Keşif bedeli :65.817,92 TL+KDV'dir.