BRTK yenilenebilir güneş enerji santrali kurulumu için teklif kabul ediyor.

BRTK Yenilenebilir Güneş Enerji Santrali Kurulum Projesi için teklif kabul ediyor. İşte detaylar..

 

İhale No: 153/2019 Kurum: BRTK İşin Konusu:

BRTK Yenilenebilir Güneş Enerji Santrali Kurulum Projesi için teklif kabul edilir.

İhale İçin ayrılmış toplam tahmini değer : 1,150,000 TL + KDV

Kapanış Tarihi: 22/05/2019 10:00 Şartname Bedeli: 1,150.-TL+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 20.08.2019 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Açıklama:

Teklifler en geç 22 Mayıs, 2019 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler BRTK Veznesi’ne yatırılacak 1,150 TL + KDV makbuz karşılığı, BRT Kurumu Satın Alma Sekreterliği adresinden temin edilebilir.