Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumundan İhale Duyurusu

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hizmet Binası yapımı için teklif kabul ediyor.

 

 

 

 

 

İhale No: 285/2018 Kurum: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu İşin Konusu:

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hizmet Binası yapımı için teklif kabul edilir.

( Bu ihaleye 1. ve 2. sınıf yapı karnesi almış müteahhitler katılabilir. )

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer : 16,668,366.70 TL+ KDV

Kapanış Tarihi: 19/09/2018 10:00 Şartname Bedeli: 5000+KDV Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 18.12. 2018 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardır.

Şartname İrtibat Numarası: 6009000 Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Açıklama:

Teklifler en geç 19 Eylül , 2018 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler İdarenin Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0006000086 numaralı hesabına yatırılacak 5.000 .-TL + KDV makbuz karşılığı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu adresinden 18/09/2018 tarih ve mesai saati bitimine kadar temin edilebilir.