Aile Şirketlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sözleşmede yer alabilecek bazı önemli kurallar...

Aile şirketleri, kurucudan sonra devamlılığını sağlamak ve dağılmasını önlemek amacıyla neler yapmalıdır?

 

     Kurucudan sonra Aile şirketlerinin devamlılığını sağlamak ve dağılmasını önlemek için aile fertleri, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir. Ortakların ya da aile fertlerinin endişelerini ortadan kaldıracak, beklentilerini karşılayacak biçimde sözleşme maddeleri hazırlanmalıdır. Bu madde kuralları aşağıdaki şekilde oluşturulabilir:

     Ortakların hisse oranlarının, rızaları dışında değiştirilemeyeceğine yönelik kurallar
     Ortakların paylarını elden çıkarmak istemeleri hâlinde uymak zorunda oldukları kurallar,
     Ortakların şirket imkânlarından yararlanmalarına yönelik kurallar,
     Ortakların paylarını elden çıkarmamak istemeleri hâlinde uyulması gereken kurallar,
     Genel kurulun nasıl yapılması gerektiğini düzenleyen kurallar,
     Yönetim kurulunun oluşmasında uygulanacak kurallar,
     Şirketin temsiline yönelik kurallar (Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu eş başkanı ve süreleri, vb.),
     Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi sırasında uyulması gereken kurallar,
     Şirketin bölünmesi, birleşmesi, tasfiyesi esnasında uyulması gereken kurallar,

     Ayrıca şirketin ana sözleşmesine dâhil edilemeyecek nitelikteki kuralların protokol hâline getirilmesi ve aile fertlerinin imzalarıyla bağlayıcı nitelik kazanması da ek maddeler şeklinde oluşturulabilir. Bu maddelerden birkaçı şunlardır:

      Aile konseyi mutlaka kurulmalı, ailenin yapısına ve beklentilerine cevap verecek kuralları belirleyip, konseyin etkin ve emredici olması sağlanmalı,
    Dileyenlerin aile şirketi bünyesinde çalışması, dileyenlerin çalışmaması prensibi kabul edilmeli ve çalışanlar, çalışmalarının karşılığını almalı,
     Kendi işini kurarak bireysel çalışmak isteyenlerin, ailenin müşterek sahip oldukları sektör dışında çalışmaları prensibi, kabul edilmeli,
    Gelinlerin, damatların, eşleri sağ olduğu sürece şirkette görev yapıp yapamayacakları karar altına alınmalı,
      Evlatların hem iş hayatı hem de sosyal yaşam kriterlerinin kuralları belirlenmeli,
      Evlatlar, olabildiğince erken yaşta sosyal hayatın içine girmeli,
      Evlatlar, en düşük mertebeden işe başlamalıdır.