Aile Şirketlerinin avantajları ve dezavantajları...

Aile Şirketlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte detaylar...

 

Aile şirketlerinin avantajları ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

Aile Şirketlerinin Avantajları

Hızlı karar alabilme, Uzun vadeli (gelecek kaygısıyla) düşünme, Hedef ve amaç birliği, bütünlüğü, Aile birliğinden doğan “biz” bilinci, Kültür ve ahlâki değerlerin uyumu, İşletmeye bağlılık, Bilgi ve deneyim birikimi, Zaman, çalışma ve para konusunda esneklik,           Finansal kaynak temininde aile fonlarından yararlanma,                 Ailenin tamamıyla işe odaklanması ve mesai gözetmemesi.

 

Aile Şirketlerinin Dezavantajları

Akrabaların ayrıcalığı, Öz sermaye ile büyüme isteği, finansal yetersizlik, Aile fertlerinin menfaatleriyle, şirket menfaatleri arasında çıkabilen sorunlar, Yetki ve sorumlulukların tanımlanmaması, Merkezi örgüt yapısı, otoritenin ailede toplanması, Aile fertleri arasındaki rekabet, fikir ayrılığı, uyumsuzluklar vb. çıkar çatışmaları, Verilere dayalı analize itibar edilmemesi, Patronların profesyonellerle yarışmaları ve onları küçük görme eğilimleri, Aile içi sorunların işe yansıması, İşin çekirdeğinden gelinmesi ve işin çok iyi bilinmesine karşılık yönetiminde yeterli bilgi ve deneyimin olmaması, Girişimcinin (kurucu patron) tecrübesi, Devir planının olmayışı.