2008 krizinde KKTC ve günümüzde KKTC!

2008 krizinden sonra tam 9 sene geçmiş olsa da yaşanan küresel bir ekonomik kriz olduğu için her ülkeyi olduğu kadar Kuzey Kıbrıs'ı da oldukça etkiledi, fakat KKTC büyük bir başarı göstererek hızlı bir şekilde büyüdü.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2007 yılında düşüş trendine giren KKTC ekonomisi 2008 yılında ortaya çıkan ve bütün dünya ülkeleri yanında KKTC’yi de etkisi altına alan küresel ekonomik krizin de etkileri ile durgunluk sürecine girdi.

Yaşanan gelişmeler sonucunda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) reel bazda 2007 yılında %2.8 büyüme,

2008 ve 2009 yıllarında ise sırasıyla %-2.9 ve %-5.5 olarak gerçekleşti.

2010 yılında ise alınan ekonomik tedbirler sonucunda KKTC ekonomisinde iyileşme süreci başlayarak GSYİH’da reel olarak %3.7 büyüme gerçekleşmişti.

2011 de ise %3.6 büyüdü.

2015 büyüme: %4.0

2016 büyüme tahmini: %2.0

2017 büyüme tahmini: %2.7

2018 büyüme tahmini:%3.8

2019 büyüme tahmini:%4.1

Krizden sonra kesintsiz büyüyen bir Kuzey Kıbrıs var. Bu büyük başarıyı,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun şöyle açıkladı;

İlk defa bu yıl bütçe fazlası verildiğini dile getirdi. (2017)

Bütçe gelirlerinde ise Türkiye Cumhuriyeti kaynakları hariç: %19.2 artış olduğunu belirtti.

Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme Zirvesinde konuşan Sunat Atun sözlerine şunları ekledi,

“Ülkemiz rasyonelleşme sürecine 2000-2002 döneminde girmiş ancak 2004-2006 dönemi sağlanan yüksek büyüme performansı, hükümetler için aldatıcı olmuş ve reform ihtiyacı görmezlikten gelinmiştir. Ekonomimizin kronik sorunların kök nedeninde, kamu maliyesinin yapısal sorunları yatmaktaydı. Yönetilemeyen yüksek bütçe açıkları sonucunda ekonomimiz 2007-2009 döneminde yatırımlarda düşüş, yeni vergiler, vergi artışları, pahalılık, işsizlik ve yatırım iştahının azalması gibi önemli sorunlar yaşadı. Ekonomimiz 2007-2009 yıllarında yüksek oranlı ekonomik küçülme yaşadı.”

KKTC ithalat ürünleri - Ekonomi Kıbrıs

KKTC ihracat ürünleri - Ekonomi Kıbrıs